ગુજરાત પોલીસ જિલ્લા ફાળવણી ૨૦૨૩/Gujarat Police Jilla Farvani  List 2023
Recruitment Board NameLokrakshak Recruitment Board, Gujarat


Post LRD Constable

Vacancy 10,449

Application Dates October to November 2023

Gujarat LRD Constable Exam Date 2023 10th April 2023

District Allotment List 2023 Announced

OJAS Gujarat Constable Result 2023 Date 7 May 2023

Download By OnlineGujarat Police District Allotment List 2023/ ગુજરાત પોલીસ જિલ્લા ફાળવણી ૨૦૨૩/Gujarat Police Jilla Farvani List  2023
Amreli : Click Here

Devbhumi Dwarka : Click Here

Bharuch : Click Here

Narmada : Click Here

Botad : Click Here

Chotaudepur : Click Here

Vadodara Rural : Click Here

Gir Somnath : Click Here

Jamnagar : Click Here

Sabarkantha : Click Here

Mahisagar : Click Here

Aravalli : Click Here

West kutchh Bhuj : Click Here

East kutchh Gandhidham : Click Here

Surat : Click Here